Koncem května otřásla celou dědinou a fotbalovým klubem zpráva, o nešťastném a nečekaném úmrtí našeho spoluhráče, kamaráda a slušného občana Maref  – Jana Šedivého.

Po jeho pohřbu (zemřel 31.května 2021), který se konal 9.června 2021, proběhlo smuteční posezení v klubovně FK Křižanovice.

Z důvodu malé účasti bývalých spoluhráčů (někteří o tom vůbec nevěděli), vznikla myšlenka vrátit se do starých časů. Po každém pohřbu se sedlo do hospody a na dotyčného se zavzpomínalo.

Rozhodli jsme se po zaslání neúplného seznamu starších pánů, který obsahoval cca 50 jmen, rozšířit jej o všechny, kteří kdy za Křižanovice v mužích hráli. Jako hranici jsme si stanovili dovršení 40 let věku. Tento seznam sloužil pro svolávání hráčů na jednotlivé zápasy starších pánů a cesty do družební Rudnianské Lehoty. Původní seznam nám předal Radomír Šafařík.

Úkol, vytvořit novou databázi starších fotbalistů si vzali za své Fanoš Kuchta a Vraťa Olša.

Druhým posledně jmenovaným byla navržena myšlenka, proč nezkusit uspořádat slavnostní setkání všech bývalých starších hráčů TJ Sokol a nyní FK Křižanovice.

Byl k tomu vytvořen šestičlenný organizační výbor a to jmenovitě : Vratislav Olša st., František Kuchta, Vladimír Valián, Ivan Florián, Radomír Šafařík, Roman Zeman.

Při vyhledávání starších hráčů byla použita kronika již zemřelého Jaroslava Cenka.

V červenci se uskutečnila první schůzka na našem fotbalovém hřišti, kam byli pozváni zástupci starších hráčů a to – Ladislav Honsa st., Miroslav Medek, Ladislav Hanák a Josef Vrána (1954). Začal se vytvářet seznam tak, aby se pokud možno na nikoho nezapomnělo.

Po telefonu jsme se vyptávali starších hráčů, kdo s nimi hrál atd. Dalo nám to mnoho práce (z 90% vše obvolal Fanoš Kuchta), a jsme hrdi na to, že jsme dohledali a oslovili 99% hráčů z nynějších 140 dohledaných osob a jen Josefa Smejkala (Kuna), který žije na Ostravsku, se nepodařilo kontaktovat.

Nejstarším žijícím hráčem je pan Alois Pospíšil (1938).

Seznam také obsahuje přes osmdesát bývalých spoluhráčů  a výborantů, kteří již nejsou mezi námi.

Jmenovitě : Pavel Bodeček (1962), Anna Cenková (1930), František Cenek (1931), František Cenek (1936), Ferdinand Cenek (1929), Jan Cenek (1919), Jaroslav Cenek (1928), Josef Cenek (1937), Miroslav Cenek (1922), Pavel Cenek (1961), Rostislav Cenek (1955), Alois Florián (1941), Jan Florián (1938), Ivoš Florián (1938), Stanislav Florián (1953), Miroslav Florián (1926), Jaroslav Florián (1941), Jaroslav Haflant (1957), Stanislav Haflant (1929), František Hanák (1944), Miloš Havíř (1945), Alois Honek (1936), Jaroslav Honsa (1951), Ladislav Honsa (1927), Pavel Hoňka (1943), Oldřich Haška (1936), Miroslav Hrazdílek (1936), František Charvát (1954), Josef Knapil (1952), Oldřich Knesl (1954), Miroslav Kočička (1942), Josef Kosař (1958), Jan Kotolan (1946), Josef Kotolan (1932), Miroslav Kotolan (1946), Ladislav Kuba (1933), Antonín Kučera (1920), Jan Kučera (1949), Miloš Kučera (1933), Bohuslav Kuchta (1943), Jan Kukla (1940), Josef Kukla (1938), František Láníček (1936), Zdeněk Marek (1937), František Michálek (1934), František Michálek (1937), Antonín Michálek (1942), František Nováček (1930), Karel Nováček (1955), Zdeněk Ognar (1930), Josef Pavlík (1948), Josef Pavlík (1940), Petr Pavlík (1955), Alois Pospíšil (1938), Vladimír Přerovský (1944), Karel Ragas (1938), Milan Rotrekl (1930), František Rybnikář (1948), Stanislav Setínek (1923), František Sigmund (1950), František Smékal (1935), Jiří Straka (1941), Stanislav Straka (1921), Stanislav Straka (1938), Ladislav Svoboda (1949), Vojtěch Střeštík (1941), Zdeněk Střeštík (1935), Jan Svoboda (1937), Stanislav Synek (1930), Jan Šedivý (1958), Jaroslav Šimoník (1940), Petr Šimoník (1924), František Šujan (1945), Jan Šujan (1935), Libor Tichý (1958), Josef Tichý (1966), Josef Trávníček (1937), Karel Trávníček (1942), František Trávníček (1930), Josef Uher (1935), Rostislav Valián (1930), Miloš Vrána (1951), Vojtěch Vrána (1957), Oldřich Vykoupil (1930), Zdeněk Vykoupil (1930), Jaroslav Zeman (1930), Jaroslav Závodný (1949), Alois Znebejánek (1934).

Dnes máme na 90%  hráčů emaily, a u 100% hráčů telefonní kontakt.

Dne 5.července 2021 postihla fotbalový klub další rána, kdy umřel na selhání srdce  na Mušově při lovu ryb, náš hráč a velký pomocník při instalaterských pracích v našem areálu Pavel Bodeček.

Za poslední dva roky se naši starší páni zúčastnili jen dvou turnajů na domácím hřišti, s názvem Prominent Ingott Cup, který v letošním roce vyhráli. Je to fotbalový turnaj spojený s rockovou muzikou.

V měsíci srpnu byla vytvořena Ivanem Floriánem první pozvánka na slavnostní setkání a rozeslána Fanošem Kuchtou všem, na které jsme měli emaily. Ostatní byli kontaktováni a vyrozuměni přes mobilní telefony.

Mezi tím proběhly dvě schůzky organizačního výboru na hřišti a jednání se starostou obce Lubomírem Cenkem v jeho kanceláři.

Dne 2.listopadu 2021 nás po dlouhé a těžké nemoci opustil ve věku 83 let, dlouholetý hráč a funkcionář Karel Ragas, který měl pohřeb o týden později.

Konal se již v duchu protiepidemiologických opatření (covid).

Bylo nutné svolat na 11.listopadu 2021 krizový štáb, a domluvit se na přeložení slavnostního setkání na příští rok.

Z jednání vzešel nový termín, kterým je sobota 4.června 2022.

Ihned byla Ivanem Floriánem vypracována nová pozvánka a Fanošem Kuchtou bylo všem oznámeno, že akce se v původním termínu nekoná, a přesouvá se již na zmiňovaný termín.

Posezení se již nebude konat v místní sokolovně, ale v areálu fotbalového hřiště FK Křižanovice ,,U Litavy“, kde jsme všichni vyrostli a hráli fotbal.

Aby nebylo špatných zpráv málo, tak nás 26.prosince 2021 opustil Oldřich Knésl, který podlehl dlouhé nemoci ve věku 67 let.

Hlavní myšlenkou dohledání bývalých hráčů Křižanovic je, aby se všichni dozvěděli, co je nového, kdo má kulatiny, pro rozesílání pozvánek na různé akce v našem areálu, a v neposlední řadě, kdo nás opustil. Při této smutné události vlastně celá myšlenka vznikla…

Doufejme, že se rok 2022 bude nést ve veselejším duchu, a konečně bude moci proběhnout naše slavnostní posezení plánované na sobotu 4.června ve 14 hodin v areálu FK Křižanovice ,,U Litavy“.

Případné připomínky, náměty atd., posílejte na můj email – vratik.olsa@seznam.cz, nebo volejte na číslo 605 463 864.