Historie klubu

Úvod / Klub / Historie

VZNIK SPORTOVNÍHO KLUBU

Není pochyb o tom, že se kopaná hrála v Křižanovicích dávno před rokem 1927. Nebyla to sice žádná mistrovská utkání, ale obyčejná hra s hadrovým míčem, tzv. puckou.

Mezi první místa, kde se hrával fotbal, patřily plácky za Böhmovým mlatem a později prostor, kde dnes stojí rodinné domky Marie Ognarové a Milana Nováčka na Zámostku. Tam kdysi stávaly mlaty a po jejich zboření vzniklo pro kluky sice nevelké, ale přece již hřiště.

Opravdovým hřištěm se však stal až kolem roku 1926 obecní pozemek Pod Člupy.

1927 pod Člupama

Zde už se hrávaly první přátelské zápasy. K tomu však už musel být pořádný kožený míč. První takový míč vlastnil syn řídícího učitele Karla Hilla. Kopaná se s ním nehrála. Kluci s ním kopali do výšky před školou a zvítězil ten, kdo vykopl míč až nad střechu školy.

LÉTA dvacátá.

První zápisy již tzv. Sportovního Klubu, se datují až od roku 1932. Do té doby nebylo žádné organizovanosti. Přesto zápis z roku 1932 jasně říká, že SK byl ustaven v září 1927 a přes značné obtíže v začátcích měl se čile k světu.

Partu udržoval Štěpán Cenek, který byl mluvčím klubu. Dalšími nadšenci byli Jan Trávníček a Bedřich Cenek, kteří v roce 1930 zakoupili první dresy a štulpny. Od nového roku už se hrály první přátelské zápasy již pod názvem SK Křižanovice.

Mezi první hráče patřili: Štěpán Cenek, Bedřich Cenek, Jan Trávníček, Ludvík Trávníček, Alois Honek, Bohumil Kuchta, Antonín Florián, Alois Vítek aj.

První oficiální a soutěžní hřiště bylo na katastru obce Hodějice – u nádraží v místě, kde dnes stojí rodinné domy Hrubých a Šedivých. Zde již byla sehrána přátelská utkání s Hodějicemi, Slavkovem a Bučovicemi. K zápasům do cizích obcí se chodilo samozřejmě pěšky, ale o to s větší chutí, elánem a vůlí po vítězství.

LÉTA třicátá.

Ustavující schůze, na níž byl zvolen první výbor SK Křižanovice, byla 2. dubna 1932. Členy výboru se stali: Štěpán Cenek, Jan Trávníček, Ludvík Trávníček, Alois Honek, Bohumil Kuchta, František Horáček, Miroslav Kotolan, Bohumil Kotolan a Josef Milar.

Nový výbor si vytýčil velké úkoly, ale ani tehdy nebyla činnost bez obtíží. K činnosti chyběly především finance na nájem hřiště, na vybavení hráčů atd. A tak nezbylo, než aby členové sbírali potřebné peníze mezi sebou (v roce 1932 vybrali 1.000 Kč, během14 dní upravili hřiště u nádraží a každý člen musel odpracovat 20 hodin).

Hned v září 1932 byl sehrán tzv. vlajkový turnaj za účasti klubů z Křenovic, Hrušek a Kobeřic. Dopoledne v tento den probíhaly lehkoatletické závody, kterých se účastnili všichni členové SK. Byli to tehdy zřejmě všestranní sportovci, vzor i pro mnohé současné hráče, kterým, povětšinou chybí fyzická kondice.

Pravidelné tréninky bývaly pouze v sobotu odpoledne.

V roce 1933 ve výboru pracovali další zasloužilí členové SK: Josef Tesař, Josef Hoňka, Kliment Svoboda, František Přerovský, v roce 1934 Štěpán Svoboda, Bohuslav Pospíšil, Cyril Klímek a hlavně František Chytil, který se stal mecenášem klubu a zároveň Tělovýchovné jednoty Sokol. Podporoval klub finančně a pomáhal tak překonat svízelné situace.

mužstvo v roce 1936

V roce 1935 byli ve výboru: Stanislav Haflant, Antonín Cenek, Arnošt Kraml, Josef Knapil, Alois Vítek, Josef Koutenský, od roku 1937 Karel Krudenc a Filip Honek, od roku 1939 Stanislav Straka, v roce 1940 přibyl Richard Florián a Jaroslav Šimoník, v roce 1941 Vladimír Chytil a Alois Lokaj. Schůze klubu bývaly v hostinci u Josefa Hoňky, který býval hospodářem.

K významným úspěchům patří 1. místo na podzimním turnaji v Hodějicích v r. 1934.

Několikrát se také změnilo umístění hřiště. Od nádraží se stěhovalo k bývalému Jalovému mostku za Chytilův mlýn. Tam bylo také v roce 1937 sehráno slavné utkání s vídeňským klubem SV Laaerberg Wien. Hřiště u Jalového mostku však nevyhovovalo a znovu se stěhovalo k nádraží. Tam se hrávalo až do r. 1941.

Když tehdejší říšský protektor vydal zákaz shromažďování, činnosti klubů a spolkových schůzí, musel oddíl SK Křižanovice nedobrovolně přerušit svoji činnost.

Nejlepšími hráči v roce 1941 byli Richard Medek, Miroslav Cenek, Josef Šujan, Josef Cenek (125) a Jan Cenek (86).

Škoda, že rozvíjející se činnost klubu, který mimo sportovní činnost vynikal i v pořádání tanečních zábav a divadelních představení, byla na tři válečné roky umlčena.

LÉTA čtyřicátá.

Přestože zákaz shromažďování trval až do osvobození, již na začátku roku 1944 došlo k obnovení činnosti oddílu, zprvu vlastně ilegálně. Začínalo se prakticky úplně znovu, bez ničeho.

Pozemek s bývalým hřištěm u nádraží zakoupil v r. 1944 pan Zavadil z Heršpic a ten dal klubu výpověď. A tak bylo zbudováno nové hřiště u Litavy, kde se hraje dodnes.

rok 1942

Byly vybudovány dřevěné kabiny, hřiště částečně oploceno a zhotoveny lavičky pro diváky.

Rozvoj nastal po osvobození v dubnu 1945. Výbor byl doplněn o nové členy a hodně omlazen. Ve výboru pracovali: Antonín Michálek, Josef Tesař, Vlastimil Dohnal, Václav Kratochvíl, Stanislav Pospíšil, Adolf Kočička, Bohumil Dvořák, Richard Medek, Jan Šujan, z mladých pak Slávek Kuchta, Mirek Florián a Jaroslav Cenek.

Sbírka mezi členy v dubnu 1945 vynesla 2.000 Kč a posloužila na úpravu válkou poškozeného hřiště, potřebný materiál byl vrácen od těch, u nichž byl před válkou uložen.

Už 15. července 1945 byl sehrán pohárový turnaj – memoriál Josefa Tihelky – za účasti Rašovic, Heršpic a Kobeřic.

V roce 1946 převzal vedení klubu nový výbor v čele s Adolfem Kočičkou. V tomto roce se začíná se zařazováním Sportovních klubů do Sjednocené tělovýchovné organizace. Nejinak tomu bylo i v naší obci.

Kritický pro činnost oddílu kopané byl rok 1947. 5. dubna tragicky zahynul hráč Josef Šujan a 6. dubna vyhořely kabiny na hřišti.

Rozpory a nejednota hráčů vedla k úplnému rozkladu. Oddíl odstoupil ze soutěže 2. třídy a byl dán do klidu.

Rokem 1947 skončila první etapa činnosti Sportovního klubu a oddílu kopané.

LÉTA padesátá.

Po sedmileté přestávce byla v roce 1954 obnovena činnost oddílu kopané, již jako oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol.

Do výboru byli zvoleni: Antonín Kučera (předseda), Jaroslav Cenek, František Trávníček, František Cenek (190), Stanislav Setínek, Milan Rotrekl, Zdeněk Ognar, v roce 1956 přibyl Josef Uher, Stanislav Haflant, Ferdinand Cenek, Ladislav Honsa a Jiří Svoboda.

Už v sezóně 1954/55 se hrála u nás III. třída a oddíl skončil na pěkném 5. místě. Družstvo tehdy tvořili: Miroslav Cenek, František Cenek (190), Ferdinand Cenek, Jaroslav Zeman, Ladislav Kuba, Miloš Kučera, Mirek Florián, Alois Znebejánek, Jan Svoboda, Stanislav Straka, Jan Cenek (86), František Cenek (66), Jan Šujan, František Smejkal, Josef Kotolan, František Nováček, František Cenek (119), Stanislav Cenek (109), Jaroslav Cenek (71), Jan Svoboda a Oldřich Vykoupil.

Posledně jmenovaný půjčoval z STS Bučovice nákladní auto a vozil hráče k utkáním (za menší poplatek). Dopravu také zajišťoval Zdeněk Ognar s nákladním autem RN.

Pěkného úspěchu dosáhlo družstvo v sezóně 1955/56, zvítězilo ve III. třídě (nejlepší střelec Miroslav Cenek – 11 branek) a postoupilo do 2. třídy, kterou tehdy řídil KV ČSTV Brno. Ve skupině hrály S. Tuřany, Dukla Brno, S. Pozořice, S Horákov aj.

Po roce oddíl z této 2. třídy vypadl (nejlepším střelcem byl Ferdinand Cenek – 25 branek).

V sezóně 1958/59 dochází k výměně hráčského kolektivu. Mužstvo tvořili hráči:Pavel Tiray, Oldřich Haška, Alois Honek, Jar. Šimoník, Zdeněk Střeštík, Alois Ragas, Miloš Havíř, Karel Ragas, Ivo Florián, Josef Cenek, Miroslav Kříž, Jan Florián, Jiří Svoboda, František Michálek, Jan Kukla, Jan Kříž, Josef Trávníček, Rostislav Valián, Jiří Straka, Vilém Tiray, Miroslav Medek, Karel Trávníček, Antonín Michálek, Miloslav Kočička, Vojtěch Střeštík, Jaroslav Florián aj.

Družstvo ve 3. třídě končí na 4. místě (nejlepším střelcem Miloš Kučera – 14 branek).

V sezóně 1959/60 končí družstvo na 5. místě (nejlepším střelcem Oldřich Haška – 15 branek). Začíná se však projevovat citelný nedostatek hráčů.

V roce 1957 zakládá Jaroslav Cenek žákovské družstvo, které bylo ihned přihlášeno do soutěže.

LÉTA šedesátá.

Kritické období bylo v roce 1962, kdy mužstvo nemělo výběr hráčů (odchod na vojnu, přestěhování) a sestoupilo do 4. třídy.

Po roce však spolu se Sokolem Kobeřice postoupil zpět do 3. třídy.

1960 turnaj v Kobeřicích

Naopak velmi dobře si družstvo vedlo v roce 1968. V rozhodujícím zápase o postup do 2. třídy doma s Bohdalicemi však jen remizovalo, a to k postupu nestačilo. Tato remíza stačila pouze na druhé místo.

Další podzimní sezóna byla také výborná, mužstvo bylo první, ale po jaru skončilo až třetí. Zvrat přišel hned v následujícím roce, kdy sice mužstvo skončilo na 8. místě, ale vlivem reorganizace spadlo až do třídy čtvrté. Další dva roky se hrála 4. třída se zoufalou snahou o postup zpět do 3. třídy, která vždy o jeden bod unikla.

Trenéry v té době byli Ladislav Honsa (byl i členem výboru) a Jiří Svoboda.

rok 1965

Mužstvo tvořili: Alois Pospíšil, František Hanák, Ladislav Hanák, Jaroslav Šimoník, Jan Číhal, Bohuslav Kuchta, Miroslav Hrazdílek, Josef Krč, Jan Kotolan, Stanislav Florián, Alois Vítek, Hynek Šujan, Josef Smejkal, František Rybnikář, Josef Florián, Ladislav Honsa, Alois Přerovský, Bohuslav Boháček, Josef Vrána, Petr Pospíšil, Jiří Kutiš, Ladislav Kuchta, Alois Kocman, Josef Straka, Josef Knapil, z Maref  Zdeněk Šafařík, Milan Šedivý, Pavel Hoňka, Antonín Hoňka, Bedřich Hoňka a Zdeněk Černý. Ze starších hráčů ještě aktivně hrávali: Ferdinand Cenek, František Cenek, Jiří Svoboda, Josef Cenek, Miloslav Havíř, Miloš Knésl, Josef Pavlík, Jan Ragas, Karel Trávníček, Pavel a Vilém Tirayovi aj.

Nejlepší střelci:
Vilém Tiray (11 branek), Ferdinand Cenek (6), František Cenek (10), Vojta Střeštík (7), Jan Kotolan (5) a František Rybnikář (17).

1967 oslava 40 let kopané

LÉTA sedmdesátá.

Velmi příznivě se projevovala péče o mládež, především o dorost. Žáci vyhráli v roce 1972 okresní přebor a postoupili do krajské soutěže (1. třída skupina C). Tuto soutěž, která se hrála velmi úspěšně po tři roky: tak v ní nastupovali hráči ročníků 1960-59-58-57-56-55 a 1954.

Hlavně dvě starší posily Jiří Hanák a Pavel Svoboda, kteří v dubnu 1973 odešli na vojnu, pomohli mužstvu v první sezóně ke 2.místu, o rok později to bylo 4. místo a v sezóně 1974/75 10. místo. Velkou zásluhu na výsledcích dorostu měl jejich trenér Josef Pavlík (č.2).

Tuto soutěž jsme mohli hrát jen díky obětavosti místních příznivců, kteří nás svými auty vozili na venkovní zápasy, na místa dalekých soupeřů. Bohužel v roce 1975 musel dorost pro finanční potíže krajskou soutěž opustit.

Cestovné k zápasům do Loděnic, Rakvic, Žabčic, Rajhradu, Hustopečí, Brna, Koryčan aj. bylo příliš nákladné. V tomto roce bylo rozhodnuto výborem, že již finanční situace je pro oddíl neúnosná a dorost byl přeřazen do Vyškovského OP 2. třídy, a hrával své zápasy v něděli jako předzápasy A mužstva mužů.

dorostenci v krajském přeboru 1972

V úspěšném kádru dorostenců byli: Jiří Hanák, Pavel Svoboda, Petr Šimoník, Pavel Honsa, Karel Nováček,  Petr Pavlík, Jaroslav Zeman, Libor Tichý, Roman Zeman, Jan Šedivý, Pavel Honsa, Vlastimil Svoboda, Rostislav Cenek, František Trávníček, Zdeněk a Stanislav Šafaříkovi, František Kuchta, Jan Cenek, František a Ladislav Charvátovi, Josef Kosař, Stanislav Ranoš, Vladislav Zeman, Ernest Badžo, Oldřich Cenek a další.

A mužstvo v roce 1977

K podstatné změně dochází v roce 1972 ve složení výboru. Odchází Antonín Kučera (byl předsedou oddílu 18. let), František Trávníček aj. Novým předsedou byl zvolen František Cenek (190) a místopředsedou Jan Kučera ml. (č.1). Jednatelem zůstal Josef Kukla, pokladníkem byl zvolen Vilém Tiray, hospodářem Jaroslav Cenek, metodikem Josef Pavlík (č.2) a zdravotníkem Karel Ragas. Členy výboru dále tvořili Alois Kocman (č.211), Rostislav Cenek a Ladislav Honsa.

V roce 1973 se konečně podařilo našemu 1. mužstvu postoupit ze 4. třídy (společně se Sokolem Lovčičky). Zásluhou na postupu ze 4. třídy až do 2. třídy má bývalý trenér Bohuslav Boháček, který byl také členem výboru a členem sportovně-technické komise OFS ve Vyškově. Škoda, že se v roce 1975 z obce odstěhoval.

Funkci trenéra 1. mužstva po něm převzal v roce 1975 Alois Kocman a od roku 1977 Josef Pavlík (č.2).

V sezóně 1974/1975 postoupilo A mužstvo mužů na úkor Šaratic do okresního přeboru.

V tomto období mužstvo mužů tvořili: František Cenek, Jaroslav Honsa, Stanislav Šafařík, František Nováček, Oldřich Knésl, Vilém Tiray, Jiří Medek, Alois Přerovský, František Kuchta, Josef Tesař, Jan Kotolan, Vladimír Valián, Vlastimil Svoboda, Jaroslav Zeman, Josef Vrána, Miloš Vrána, Jan Ragas, Petr Šimoník, Ladislav Kuchta, Ladislav Honsa, Ladislav Svoboda, František Trávníček, Josef Krč, Jan Kotolan, Josef Knapil, Pavel Svoboda, Petr Pavlík, Libor Tichý, Pavel Honsa, Jaroslav Cenek, František Charvát, Jan Rumíšek, Jiří Hanák, Miroslav Lokaj, Roman Zeman, Josef Kosař z Heršpic a Jan Šedivý z Maref.

V  roce 1976 nám zakoupil dresy rodák z Křižanovic Jan Trávníček – Prace (žluto černé, černé trenýrky a žluté štulpny) Na tu dobu to bylo něco ojedinělého…

Po roce 1977 řídil oddíl kopané výbor ve složení: František Cenek (předseda), Josef Kukla (jednatel), Jaroslav Cenek (hospodář) a členy byli Josef Pavlík (č. 2), Jan Kučera ml., Ladislav Honsa, Alois Kocman, Karel Ragas, Jaroslav Honsa a Jaroslav Haflant.

Tři z nich zemřeli, z funkce předsedy odstoupil František Cenek, a tak byl výbor obměněn.

Předsedou se stal Jaroslav Cenek, jednatelem Josef Kukla, členy výboru Jaroslav Cenek ml., Rostislav Cenek, Roman Zeman, Oldřich Knesl, Jaroslav a Bohumil Veselí a Josef Florián ml.

1977 oslavy 50 let kopané

V roce 1977 se stal trenérem 1. mužstva Josef Pavlík, pod jehož vedením dosahovalo mužstvo velmi dobrých výsledků. Byl obětavým funkcionářem a fotbalovým nadšencem, který své zálibě obětoval své zdraví a nakonec i svůj život. Odešel do fotbalového nebe v pouhých 35 letech, po infarktu na hřišti ve Švábenicích.

K oslavám 50.let kopané byl uspořádán slavnostní turnaj mužů, za účasti mužstev Hodějic, Rašovic, Němčan a domácích Křižanovic. Ve finále vyhrálo turnaj po penaltovém rozstřelu domácí družstvo.

Sestavu hráčů 1. mužstva v tomto období tvořili: František Kuchta, Petr Šimoník, Vilém Tiray, František Nováček, Miloš Vrána, Jiří Hanák, Vladimír Valián, Jan Rumíšek, Miroslav Lokaj, Vlastimil Svoboda, Jan Šedivý, Ladislav, Jaroslav a Pavel Honsovi, Petr Pavlík, Stanislav Šafařík, Josef Vrána, Libor Tichý, Alois Přerovský, Jaroslav Cenek, Josef Tesař, Josef Knapil, Oldřich Knésl a Roman Zeman.

Z našeho kolektivu přestoupili v těchto letech: Petr Šimoník do Ždánic, František Kuchta do Brna, Libor Tichý do Křenovic, Jaroslav Zeman do Kobeřic, Ladislav Bartalos do Velešovic, Ladislav Honsa do Bučovic, Petr Ragas do Hodějic aj.

Přišli: Miroslav Lokaj z Rašovic, Jan Rumíšek z Velešovic, Pavel Honsa z Bučovic, Milan a Martin Poloučkovi ze Zbýšova u Brna, Jaroslav Rozehnal z Němčan, Petr Boháček ze Šlapanic aj.

LÉTA osmdesátá a devadesátá.

V roce 1980 bylo pro nadbytek hráčů vytvořeno B. mužstvo pod vedením Bohuslava Boháčka, Františka Kuchty, Jaroslava Cenka juniora.

Přibyla řada dalších hráčů, kteří postupně přecházeli z B. mužstva do A. mužstva a obráceně.

B mužstvo hrálo v letech 1980 – 1982 složené většinou ze starších hráčů 4.třídu. Svou činnost však pro malý zájem a špatné výsledky ukončilo v září 1982.

Byli to: Ladislav Bartaloš, Zdeněk Šafařík, Radek Šafařík, Pavel Cenek, Oldřich Cenek, Bohuslav Boháček, Jaroslav Cenek, po zranění František Kuchta, František Cenek, Karel Ragas ml., Petr Ragas, Milan Partyka, Josef Ráček, Jiří Ševela, Milan Nováček, Josef Florián, Radek Florián, Oldřich Knésl, Miroslav Medek, Alois Přerovský, Josef Krč, Josef Vrána, Jan Kotolan, Josef Knapil aj.

 

A mužstvo v roce 1980

V těchto letech ve výboru pracovali: Josef Kukla, Ladislav Honsa, František Michálek, Roman Zeman, Jaroslav a Rostislav Cenkovi, Josef Vrána (č.242), Jan Brožina, Stanislav Šafařík aj.

Následně se pak stal předsedou Jaroslav Cenek ml. a ve výboru pracovali Josef Kukla, Josef Florián, Pavel Honsa, Pavel Cenek a Jan Kukla ml.

V tomto období utrpěla křižanovická kopaná citelnou ztrátu. Zemřel vyjímečný člověk, dlouholetý hospodář, řadu let předseda, kronikář a legenda oddílu pan Jaroslav Cenek st., který své kamarády zarmoutil 8. ledna 1996.

Ve funkcích trenérů se vystřídali: Jiří Kutiš, Ladislav Honsa, Alois Kocman, Vilém Tiray, Bohuslav Boháček, Rostislav Cenek a Milan Strachoň. Od roku 1995 Pavel Cenek a Miroslav Ševela.

Uvést je třeba i příznivce, kteří oddílu zajišťovali činnost a obětavě vypomáhali jako František Trávníček, Jaroslav Haflant, Vojtěch Vrána a Ladislav Cenek.

K 60.letům kopané byl uspořádán turnaj za účasti domácích Křižanovic, Hodějic, Němčan a Slatiny, za kterou nastupoval křižanovický rodák František Kuchta. Celý turnaj vyhrál tým Spartak Slatina. Finálový zápas řídil Ladislav Honsa, který ukončil svoji bohatou fotbalovou kariéru a dal se na rozhodcovskou dráhu.

Velkou zásluhou oddílu byl v prosinci 1987 vybudován sportovní areál s kluzištěm za sokolovnou.

Na realizaci se podíleli nejen sportovci, ale i další příznivci sportu. Při výstavbě bylo odpracováno téměř 2.000 brigádnických hodin.

Materiál byl odkoupen a převezen z likvidovaného sportovního areálu v Brně na Úvoze. Původní škvárový povrch byl brzy nahrazen antukou, takže mimo kluziště v zimě byly upraveny také dva kurty na tenis a hřiště na volejbal.

Jednotlivá mužstva v těchto letech tvořili:

1. mužstvo:
František Cenek (č. 120), Josef Florián, Jan Šedivý, Stan. Kroupa, Jiří Ševela, Ivan Florián, Pavel Cenek, Milan Polouček, Pavel Honsa, Radomír Šafařík, Miloš Cenek, Pavel Hoňka, Luděk a Jindřich Liberovi, Julius Šarközy, Jaromír Gec, Miloš Vrána, Jaroslav Honsa, Jaroslav Rozehnal, Jan Kukla, Zdeněk Klimčík, Martin Polouček, Jan Brožina, Josef Berčák, Vlastimil Badálek, Vratislav Olša, Radim Vrána, David a Marek Floriánovi, Miroslav Ševela, Milan Strachoň, Radek Tesařík, Lubor Plevák, Petr Šedý, Jiří Gottwald, Roman Šídlo, Emil Krpec, Aleš Přerovský, Mojmír Kříž, Jaroslav Honsa ml., Jaroslav a Miroslav Bambáskovi, Petr Krátký a Karel Durda.

A mužstvo 1993

Dorost:
Radek Ondřík, Jiří Kohoutek, Jiří Gottwald, David Kos, Tomáš Veselý, Marek Svoboda, Milan a Rostislav Robešovi, Jan Knapil, Bohumil Veselý, Milan Partyka, Rostislav Boušek, Kamil Šedivý, Pavel Olša, Jaroslav Frnka, Tomáš Vrána, Milan Nováček, Petr Kučera a Petr Šedý.

Žáci:
David Veselý, Radim Kohoutek, Zdeněk Zeman, Petr Zeman, Petr a Radek Pavlíkovi, Petr Němec, Petr Venera, Tomáš Homola, Tomáš Kuchta, Jaroslav a Jakub Šímovi, Stanislav Šafařík, Jiří Šafařík, Ladislav Charvát a Jiří Kouřil.

žáci 1993

Přestupy:
V posledních letech oddíl posílili Jaromír Gec, Milan Strachoň, Luboš Krátký, Karel Durda, Karel Venera a František Červinka.

Se smutkem v srdci jsme se museli rozloučit roce 1997 s Jiřím Strakou (č.203) a Josefem Cenkem (č.66), v roce 1998 s Františkem Cenkem (č.67) a v roce 1999 s Jindřichem Závodnýḿ (č. 121).

Přehled umístění mužstva v tomto období:

ročník 1. mužstvo  dorost žáci přípravka
soutěž umístění umístění umístění umístění
1986/87 OP 8. 5.
1987/88 II.tř. 9. 1. 4.
1988/89 OP 9. 3. 3.
1989/90 OP 6. 10. 2.
1990/91 OP 7. 8. 2. 2.
1991/92 OP 5. 11. 2. 3.
1992/93 OP 1. a postup 10. 1. 5.
1993/94 1.B 12. 8. 3. 4.
1994/95 1.B 13. a sestup 7. 4.
1995/96 OP 12. 6. 6.
1996/97 OP 10. 4. 2.
1997/98 OP 13. sestup
1998/99 3.tř. 1. a postup

 

Za zmínku stojí turnaj starších pánů, který zorganizoval v roce 1997 Fanoš Kuchta (k jeho 40 narozeninám) na domácím hřišti, kde vyrostl. Autobusem přijeli SK Tuřany a SK Slatina. Dále hrály mužstva domácích Křižanovic a sousedních Hodějic.

Turnaj vyhrálo ve finále silné mužstvo SK Tuřany nad SK Slatinou. Následná oslava s hudbou a pohoštěním proběhla na naší místní sokolovně.

LÉTA 2000 – 2010.

V roce 2003 došlo ke změnám ve výboru, kdy z funkce předsedy odstoupil Jaroslav Cenek, z funkce pokladníka Josef Kukla, z výboru odstoupili i Pavel Honsa a Josef Florián.

Nově začal výbor pracovat ve složení: předseda – Milan Polouček, jednatel – Radim Vrána (od r. 2004 Ladislav Cenek), pokladník – Jiří Kohoutek (od r. 2005 Jan Kukla), členové – Pavel Cenek, Oldřich Cenek (odstoupil v r. 2006), Marie Rozehnalová, Miroslav Ševela, Radomír Šafařík, Petr Krátký (odstoupil v r. 2007), Josef Vrána a Daniel Cenek.

Práce výboru byla podporována řadou nadšených příznivců jako například Josef Florián, Josef Krč, Jaroslav Haflant, Josef Šimon, Vojtěch Vrána, Pavel Bodeček, Miroslav Krč, Jan Fojt, Marie Kučerová, Stanislav Michálek, Pavel Pavlíček, Roman Zeman, Rostislav Cenek, Jaroslav Jaborník, Radek Florián, Zdeněk Straka, Richard Novotný, Dagmar Novotná, Jana Cenková, Jiřina Ševelová, Miroslava Ševelová, Marie Rozehnalová.

V roce 2003 jsme započali s postupnou rekonstrukcí celého hřiště.

Začalo se kácením topolů na straně železniční tratě a od mateřské školky.

Odstranilo se záchytné pletivo za brankami.

Nově byly zbudovány záchytné sítě za brankami, zábradlí kolem hřiště, nové střídačky, lavičky pro diváky na straně u trati, zpevněná komunikace kolem hřiště směrem na Marefy, přístupová komunikace k šatnám za bránou, oplocení ze dvou stran, nová výsadba celkem 30 stromů, vyrovnání největších dolin na hřišti, celková regenerace trávníku (pravidelné postřiky, hnojení, provzdušňování, kropení a sečení).

Velkou pomocí byl nákup malotraktoru na sečení trávy, který klubu věnoval Vladimír Valián.

2003 frézování pařezů

Na podzim roku 2003 se uskutečnily první schůzky s architekty. Nutno říci, že víceméně tajné, jelikož myšlenka nových šaten byla až příliš „revoluční“. Začalo se pracovat na architektonické studii, která měla být v budoucnu podkladem pro další plánovaná jednání či žádosti o podporu.

Znovu se potvrdilo, že odvážnému štěstí přeje a začátkem roku 2005 byla naše snaha korunována potvrzením státní dotace ve výši 4 mil. korun.

Urychleně se rozběhly nutné kroky k zahájení stavby. Ta byla započata v měsíci září 2005. Poměrně mírná zima dovolovala stavbařům z brněnské firmy VZ stav spol. s r.o. ve stavbě rychle pokračovat tak, že v dubnu 2006 byly nové šatny zkolaudovány.

ze stavby nových kabin

Samozřejmě se nedají v několika větách vystihnout všechny důležité milníky celého projektu, ale je nutné se zmínit o těch nejzásadnějších: Podpora zastupitelstva obce – schválením finančních prostředků na dokončení stavby. Celková hodnota díla je 7,6 mil. korun.

Podpora starosty obce p. Lubomíra Cenka a místostarostky p. Marie Rozehnalové, kteří mají největší podíl na získání dotace.

V rámci úspor na stavbě jsme svépomocí prováděli veškeré vnitřní i venkovní malby a nátěry, zhotovili lavice na tribuně, dokončili terénní úpravy kolem šaten, zbudovali zpevněnou plochu pro venkovní posezení v prostoru před „starými“ šatnami, zhotovili odvodnění nejnižšího bodu hřiště, dokončili zábradlí na straně nových šaten.

A mužstvo 2007

přípravka vítěz OP 2007

 

 

 

 

 

 

 

Na dovybavení vnitřních prostor šaten a klubovny nábytkem však již v rozpočtu stavby ani v rozpočtu obce nezbyly žádné finanční prostředky.

S využitím řady kontaktů, po mnoha jednáních se nám podařilo sehnat finanční prostředky ve výši 450 tis. korun. Poděkování patří především firmám: Pivovar Vyškov (250 tis. Kč), Milmar (120 tis. Kč), Stavby a projekty (25 tis. Kč), VZ stav (25 tis. Kč), Andrey (20 tis. Kč), L.A.S.O. (10 tis. Kč).

Poděkování patří samozřejmě všem těm, kteří byli ochotni udělat něco navíc ve svém volném čase a uskutečnit tak křižanovický fotbalový sen.

pohled na nové kabiny

V uplynulém desetiletí ve funkcích trenérů u jednotlivých družstev působili: muži: Stanislav Šafařík, Pavel Barák, Pavel Cenek, Miroslav Ševela, Vratislav Olša, Petr Krátký, Ladislav Honsa.

Od roku 2005 jsme do soutěží přihlásili i „B“ družstvo, které začalo trénovat pod vedením Radomíra Šafaříka a Josefa Berčáka. Nyní mužstvo vedou Radomír Šafařík a Stanislav Šafařík.

Dorost: Stanislav Šafařík, Radomír Šafařík, Radim Vrána, Pavel Honsa. Bohužel z důvodu malého počtu hráčů v dorosteneckém věku jsme byli nuceni v roce 2005 družstvo odhlásit.

Žáci: Radomír Šafařík, Pavel Honsa, Petr Krátký, Miroslav Ševela, Daniel Cenek, Julius Šarközy.

Přípravka: Josef Vrána a Vratislav Olša.

Družstvo přípravky (věk 6-11 let) bylo přihlášeno do soutěže v roce 2003.

Je nutné se zmínit i o mužstvu „starších pánů“, kteří celkem pravidelně sehrávali přátelské zápasy většinou s týmy okolních vesnic

Přehled umístění A mužstva v tomto období:

ročník soutěž umístění
1999/00 OP 6.
2000/01 OP 13. a sestup
2001/02 3. tř, 2.
2002/03 3. tř. 3.
2003/04 3. tř. 2. a postup
2004/05 OP 10.
2005/06 OP 10.
2006/07 OP
2007/08 OP 12.
2008/09 OP 12.

 

Přestupy do Křižanovic: Vlastimil Šíra, Karel Knesl, Pavel Řihák, Rudolf Martínek, Pavel Čamlík, Martin Sokola, Ladislav Honsa.

Přestupy z Křižanovic: Karel Venera, Jakub Maláč, Vladan Partyka, Miroslav Bambásek, Martin Veselý, Bohumil Veselý, Petr Šedý.

Toto období bylo velmi plodné i z pohledu dalších akcí.

Zde je nutno vyzdvihnout nadšení a organizační schopnosti Milana Poloučka. Nikdo z účastníků jistě nezapomene na náročný výstup na Velký Kriváň v Malé Fatře, na túru údolím Bílého potoka až na Praděd, na houbaření v Rudnianské Lehotě, na koupání v Chalmové či na několikadenní zájezd do Slovinska a Chorvatska v roce 1999. Tam jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v Ljubljani, který jsme nakonec vyhráli. Po vítězství jsme strávili několik dní u chorvatského moře.

V následujících letech se v započaté turnajové tradici pokračovalo a organizace se přemísťovala od týmu k týmu.

Postupně jsme hráli: v roce 2000 v Křižanovicích, v roce 2001 na Slovensku v Rudnianské Lehotě, v roce 2002 znovu v Ljubljani a v roce 2003 opět v Křižanovicích. Poté tradice skončila.

Neskončila však již dlouholetá sportovní tradice s našimi přáteli z Rudnianské Lehoty, se kterými se vzájemně navštěvujeme od roku 1978 až doposud.

S našimi žáky jsme několikrát navštívili Rudnianskou Lehotu, zámek v Bojnici, nebo termální koupaliště v Chalmové.

Nepotkávali nás bohužel pouze příjemné a krásné chvíle, ale i chvíle, kdy jsme se museli loučit s těmi, kteří v Křižanovicích v minulosti hrávali fotbal. V roce 2000 nás opustil Josef Tesař (č.228), v roce 2001 Josef Knapil (č.48), v roce 2002 Petr Pavlík (č.111), v roce 2003 Vladimír Přerovský (č.20), v roce 2004 František Michálek (č. 208) a Pavel Cenek (č. 134). V roce 2005 odešel Jaroslav Haflant (č.236).

Uplynulé období bylo velice bohaté na sportovní akce, kterých jsme se účastnili, nebo je sami pořádali. V roce 2007 jsme uspořádali turnaj přípravek a naši nejmenší fotbalisté získali krásné 1. místo.

Po tomto úspěchu si v témže roce zahráli prestižní utkání proti výběru maminek. Tady už ale nešlo o výsledek, ale o radost z fotbalu.

Odměnou za dobré výsledky, jsme uspořádali pro naši přípravku zájezd do Beskyd.

V roce 2008 se naši členové účastnili výletu na Roháče a do Tater.

V roce 2009 nám přála zima. Za sokolovnou se naši členové podíleli na vzniku kluziště, kde také v rámci zimní přípravy, hráli hokej.

Léta 2010 – 2020

V tomto období pracuje výbor oddílu kopané Křižanovice v tomto složení: předseda – Milan Polouček, jednatel -Ladislav Cenek a pokladník – Jan Kukla. Jako členové výboru pracovali: Marie Rozehnalová, Josef Florián, Radomír Šafařík, Josef Vrána, Daniel Cenek a Vratislav Olša.

Ve výboru se postupně vystřídali Michal Krátký, Petr Krátký, Jan Brožina, Radim Vrána, Karel Ragas, Tomáš Ondráček, Tomáš Fürst a Tomáš Kocman.

Uplynulé desetiletí bylo velice bohaté na sportovní a kulturní akce, pořádané oddílem kopané. Cílem bylo obstarat finanční prostředky na zvelebení areálu hřiště a chod kubu.

Postupně tak bylo možné navštívit koncerty skupin jako KERN, ARGEMA, EXIT, ŠKVOR, DOGA, TITANIC a mnoho dalších, mohli jsme si zazpívat s country kapelou POUTNÍCI a nezapomněli jsme i na naše dříve narozené příznivce a spoluobčany, pro které je připraven v červenci již čtvrtý koncert dechové kapely. V uplynulých třech letech jsme přivítaly soubory MORAVANKA, MISTŘÍŇANKA, LEGRŮTI, VRACOVJÁCI, cimbálovou muziku DUKÁT a v letošním roce 2017 nám zahráli BOJANÉ.

Děkujeme Všem, kteří se podíleli na organizaci a pořadatelském zajištění těchto akcí. Za všechny je třeba zmínit obětavou práci Josefa a Zdeny Floriánových a Vratě Olše st.

V roce 2010, dne 2. června nás postihla povodeň. Voda zaplavila celý areál hřiště a napáchala škody i na kabinách. Následky povodně se díky práci členů a příznivců oddílu podařilo brzy odstranit.

V tomto roce se náš oddíl kopané spolupodílel na uspořádání výletu na kolech do Sloupu.

Rok 2013 jsme začali venkovním silvestrovským fotbálkem a znovu jsme uspořádali turnaj přípravek.

Rok 2014 se stává historickým milníkem, kdy se TJ Sokol Křižanovice rozděluje na dvě samostatné organizace, a to Fotbalový Klub Křižanovice a Tělocvičná jednota Sokol Křižanovice, které spolu ale i nadále úzce spolupracují.

Ve stejném roce jsme zavzpomínali na našeho kamaráda hráče a trenéra Pavla Cenka, a u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí jsme uspořádali pohárový turnaj mužů.

Areál hřiště je vždy vizitkou klubu. Uplynulou dekádu je možné charakterizovat jako snahu oddílu kopané neustále zvelebovat areál a dostávat ho na vyšší úroveň. V rámci této snahy odpracovali členové oddílu a jeho příznivci nespočet brigádnických hodin.

Pozornost je věnována kvalitě trávníku ale i technickému vybavení celého areálu.

V roce 2015 se nám podařilo postavit a zprovoznit umělé osvětlení na celou plochu hřiště. Oddíl kopané tímto děkuje všem, kteří se na této velké akci podíleli. Zvláštní dík patří pánům Jiřímu Strakovi a Lubomíru Štěrbovi, kteří se výraznou měrou zasloužili o to, že světla na hřišti máme.

V roce 2016, se povedla další velká věc. Instalovali jsme na hrací ploše zavlažovací systém.

Výsledkem těchto akcí a spousty menších brigád zaměřených na údržbu a zvelebení areálu je to, že dnes máme pro naše hráče, fanoušky, a všechny návštěvníky jedno z nejlepších prostředí pro sport a kulturu na okrese Vyškov.

I díky tomu bylo našemu oddílu svěřeno pořádání Finále okresního poháru ve fotbale v roce 2016.

Ve stejném roce byla svolána členská schůze, na které byl tajnou volbou přítomných členů zvolen výbor ve složení: Předseda – Michal Krátký, jednatel – Ladislav Cenek a pokladník – Tomáš Ondráček. Do výboru byli přijati členové: Karel Ragas, Josef Vrána, Vratislav Olša, Radim Vrána, Tomáš Fürst a Tomáš Kocman.

Členská schůze dále schválila v roce 2016 nový název oddílu v souladu s novým občanským zákoníkem na „FK Křižanovice spolek“, a dále schválila nové stanovy oddílu v souladu s touto novou právní normou ČR.

Od roku 2016 si naši členové zpestřují svoji činnost každoroční „zabijačkou“, a škvařením sádla v areálu hřiště U Litavy. Akce tohoto typu vždy stmelí kolektiv a provází je vždy dobrá nálada.

Naše přípravka se zúčastnila halového turnaje ve Vyškově.

Stará garda pak odehrála zápas proti výběru rozhodčích okresu Vyškov na umělé trávě ve Vyškově. V tomto utkání naši fotbalisté jasně vyhráli.

Vrcholem tohoto roku pak byl zájezd do spřátelených Křižanovic u Chrudimi. Byl připraven autobus pro hráče a fanoušky našeho klubu. V Křižanovicích u Chrudimi se nám dostalo vřelého přivítání, ale hráči tamního oddílu naše A-mužstvo na hřišti nijak nešetřili. V přátelském utkání domácí vítězí jasně 10:4. Tato nová „družba“ mezi oddíly se slibně rozvíjí, a těšíme se na další setkání a napínavá utkání.

V roce 2017 se naše přípravka zúčastnila turnaje v Dražovicích a v Němčicích nad Hanou.

Mezi pravidelné každoroční akce oddílu patří vánoční turnaj v sálové kopané, otevřený pro členy i příznivce oddílu. A zakončená po sezoně.

A-mužstvo

Naše A-mužstvo se v uplynulých deseti letech drží v okresním přeboru.

V roce 2012 však padá do III. Třídy v roce 2014 však znovu postupuje do okresního přeboru.

Převážně však figuruje v dolních patrech tabulky. Za zmínku stojí sezona 2014-2015 kdy A-mužstvo sahá po postupu nestačí jen na suverénní Pačlavice a se ziskem 49 bodů končí sezonu na 2.místě.

V sezoně 2016-2017 pak máme opět starosti se záchranou v okresním přeboru. Vinou dlouhodobých zranění a trestů klíčových hráčů, se nám nedaří stabilizovat tým a najít znovu herní pohodu, kterou jsme měli před třemi lety.

Stále se snažíme vhodně doplnit tým a věříme, že se výsledky dostaví. Mnohé však záleží na přístupu samotných hráčů.

Za A-mužstvo pod vedením trenérů Ladislava Honsy, Vratě Olše, Pepy Berčáka, Petra Krátkého a Honze Brožiny, v tomto období nastupovali tito hráči: Tomáš Ondráček, Pavel Řihák, Petr Szeliga, Zdeněk Zeman, Michal Cenek, Jiří Kouhoutek, Petr Klimčík, Roman Nováček, Martin Sokola, Vlastimil Ondráček, Petr Venera, Marek Florián, Petr Krátký, Petr Kučera, Milan Marek, Vít Brožina, Aleš Navrátil, Michal Honsa, David Kos, Martin Ragas, Radek Šichtař, Lukáš Bartovanec, Josef Šimoník, Petr Sigmund, Tomáš Svoboda, Michael Kloss, Tomáš Fürst, Jaroslav Raušer, Josef Kroupa, Michal Řičánek, Lubomír Minks, Petr Zeman, David Svoboda, Ondřej Koutný, Jiří Chalupa, Tomáš Skokan, Jakub Maláč, Jan Brožina, Marek Polach, Jaroslav Bambásek, Jan Kovařík, Vladan Partyka, Michal Olša, Lukáš Dočekal, Kiryl Shkirich, Zdeněk Jež, Radovan Ondřík, Ladislav Nečas, Yahueni Kuksik, Kane Harper, Tomáš Novotný, Viktor Židlík, Tomáš Židlík.

Přehled umístění  mužstev v tomto období:

ročník A mužstvo B mužstvo dorost
soutěž umístění soutěž umístění soutěž
2009/10 OP 10. 4. tř. 5.
2010/11 OP 10. 4. tř. 4.
2011/12 OP 13. a sestup 4. tř. 5. OP 12.
2012/13 3. tř. 2. 4. tř. 7. OP 8.
2013/14 3. tř. 1. a postup 4. tř. 4. OP 6.
2014/15 OP 2. 4. tř. 9. OP 5.
2015/16 OP 8. 4. tř. 4. OP 4.
2016/17 OP 13. 4. tř. 5. OP 3.
2017/18 OP 4. tř.
2018/19 OP 4. tř.

 

A mužstvo při postupu v roce 2014

B-mužstvo

Hraje v tomto období IV. třídu. Nastupují zde starší hráči doplnění talentovanými dorostenci a několika hráči A-týmu, kteří se zde rozehrávají nebo ladí formu.

Utkání sice nemají kvalitu okresního přeboru, nepostrádají však náboj a nasazení. Je to příležitost zejména pro mladé hráče v dorosteneckém věku osahat si „dospělý“ fotbal, a pro ty starší držet se v kondici.

Pod vedením trenérů Milana Poloučka, Martina Poloučka, Josefa Berčáka, Luboše Krátkého, Karla Ragasa, Radima Vrány a Josefa Vrány, nastupovali za B-mužstvo tito hráči: Petr Venera, Michal Řičánek, Jaroslav Bambásek, Stanislav Kroupa, Martin Ragas, Jiří Kouřil, Radomír Ondřík, Josef Berčák, Jiří Kohoutek, Petr Krátký, Petr Kučera, Jan Brožina, Marek Florián, Milan Polouček, Pavel Čamlík, Martin Polouček, Jakub Janeček, Jan Šedivý, Petr Zeman, Jan Cenek, Luboš Krátký, David Konečný, Jiří Korytář, David Kos, Tomáš Homola, Ladislav Honsa, Miroslav Bambásek, Jiří Malý, Lukáš Bartovanec, Stanislav Šafařík, Michael Kloss, Josef Šimoník, Jiří Kloss, Tomáš Přerovský, Tomáš Jabůrek, Pavel Fink, Tomáš Veselý, Martin Horák, Vladan Partyka, Vítězslav Pavlík, Martin Sokola, Jakub Maláč, Lukáš Kukla, Zdeněk Póč, Lukáš Štěrba, Marek Polach, Petr Čuhel, Radim Vrána, Pavel Čamlík, Michal Olša, Lukáš Dočekal, Kane Harper, Samuel Rusňák, Hynek Rusňák, Michal Krátký, Viktor Židlík a Karel Ragas.

B mužstvo v roce 2014

žáci v roce 2014

 

 

 

 

 

 

Mládež

Práce s mladými hráči se stává pro klub prioritou č.1. V době, kdy mají mladí lidé mnohem více možností sportovního i jiného vyžití, než tomu bylo před patnácti dvaceti lety, je velice těžké přivést ty nejmenší k fotbalu, vychovat je a následně udržet až do dospělého věku. S nedostatkem mladých hráčů se potýkají i jiné kluby na okrese Vyškov, potažmo v celé republice.

FK Křižanovice se daří dlouhodobě přihlašovat do soutěže tři mládežnická družstva. Dorost, mladší nebo starší žáky, a mladší nebo starší přípravku.

Nejvážnější situace ohledně nedostatku hráčů je v kategorii dorostu, který jsme znovu přihlásili až v sezoně 2011-2012. O tom, že situace s hráči v této věkové kategorii, není na okrese Vyškov růžová, vypovídá i to, že od sezony 2015-2016 jsou do okresního přeboru dorostu přihlášena pouze čtyři mužstva.

Abychom udržely tuto věkovou kategorii v Křižanovicích, spojili jsme se, pro toto období, s fotbalovým oddílem Slavkov u Brna a vytvořili společný dorostenecký tým. Tato spolupráce nese své ovoce. Daří se nám udržet mladé hráče u fotbalu, a někteří z nich jsou schopni nastoupit za muže v A i B-týmu.

O málo lepší je situace v žácích a přípravce. Díky snaze vytvářet mladým hráčům stále lepší podmínky pro to, aby je fotbal bavil, lepší komunikaci s rodiči a zapálení našich členů vést a učit děti fotbal, se nám daří získávat pro fotbal stále více dětí i s okolních vesnic. V poslední době nám chodí pravidelně na tréninky okolo 20- ti dětí ve věku od 6- ti do 14- ti let.

Za tuto trpělivou práci s naší mládeží patří poděkování všem trenérům a vedoucím mužstev, jmenovitě Lubovi Minksovi, Veronice Andrlové, Míšovi Olšovi, Honzovi Horáčkovi a Michalovi Krátkému st.