Ve středu 29.listopadu 2023 jsme zahájili práce na renovaci umělého osvětlení hrací plochy.

Cílem je navýšení počtu světel na stožárech. Celkem bude instalováno 20 ks reflektorů.

Vše začalo výkopem kolem hrací plochy, pokračovat budeme položením uzemněním stožárů a nové kabeláže.

Účastníci brigád – Cenek Daniel, Florián Marek, Florián Ivan, Floriánová Zdena, Fojt Jan, Chadraba Petr ml., Chalupa Jiří, Kobelka Tomáš, Kroupa Josef, Loucký Zbyněk, Madžarov Petr, Novotný Richard st., Olša Vratislav ml., Olša Vratislav st., Ondráček Tomáš st., Partyka Milan ml., Partyka Vladan, Pavlík Jaroslav, Ragas Karel, Straka Jiří, Šafařík Radomír, Šedý Petr, Šidlo Roman, Štěrba Jakub, Štěrba Lubomír, Štěrba Matěj, Štěrba Vojtěch, Topil Antonín, Valián Vladimír, Vrána Josef, Vrána Pavel, Vrána Radim, Zahradník Miloš, Zeman Petr, Zeman Roman, Židlík Viktor.

Postupně budeme doplňovat fotografie a účastníky na jednotlivých brigádách.