V pátek 1.9.2023 byla v našem areálu dokončena fotovoltaická elektrárna.

Celý projekt byl financován z dotací a za velkého přispění obce Křižanovice.