O nás

VZNIK SPORTOVNÍHO KLUBU

Není pochyb o tom, že se kopaná hrála v Křižanovicích dávno před rokem 1927. Nebyla to sice žádná mistrovská utkání, ale obyčejná hra s hadrovým míčem, tzv. puckou. Mezi první místa, kde se hrával fotbal, patřily plácky za Böhmovým mlatem a později prostor, kde dnes stojí rodinné domky Marie Ognarové a Milana Nováčka na Zámostku. Tam kdysi stávaly mlaty a po jejich zboření vzniklo pro kluky sice nevelké, ale přece již hřiště. Opravdovým hřištěm se však stal až kolem roku 1926 obecní pozemek Pod Člupy.

1927 pod Člupama

Zde už se hrávaly první přátelské zápasy. K tomu však už musel být pořádný kožený míč. První takový míč vlastnil syn řídícího učitele K. Hilla. Kopaná se s ním nehrála. Kluci s ním kopali do výšky před školou a zvítězil ten, kdo vykopl míč až nad střechu školy.

LÉTA dvacátá.

První zápisy již tzv. Sportovního Klubu, se datují až od roku 1932. Do té doby nebylo žádné organizovanosti. Přesto zápis z roku 1932 jasně říká, že SK byl ustaven v září 1927 a přes značné obtíže v začátcích měl se čile k světu. Partu udržoval Štěpán Cenek, který byl mluvčím klubu. Dalšími nadšenci byli Jan Trávníček a Bedřich Cenek, kteří v roce 1930 zakoupili první dresy a štulpny. Od nového roku už se hrály první přátelské zápasy již pod názvem SK Křižanovice.

Mezi první hráče patřili: Štěpán Cenek, Bedřich Cenek, Jan Trávníček, Ludvík Trávníček, Alois Honek, Bohumil Kuchta, Antonín Florián, Alois Vítek aj.

První oficiální a soutěžní hřiště bylo na katastru obce Hodějice – u nádraží v místě, kde dnes stojí rodinné domy Hrubých a Šedivých. Zde již byla sehrána přátelská utkání s Hodějicemi, Slavkovem a Bučovicemi. K zápasům do cizích obcí se chodilo samozřejmě pěšky, ale o to s větší chutí, elánem a vůlí po vítězství.

LÉTA třicátá.

Ustavující schůze, na níž byl zvolen první výbor SK Křižanovice, byla 2. dubna 1932. Členy výboru se stali: Štěpán Cenek, Jan Trávníček, Ludvík Trávníček, Alois Honek, Bohumil Kuchta, František Horáček, Miroslav Kotolan, Bohumil Kotolan a Josef Milar. Nový výbor si vytýčil velké úkoly, ale ani tehdy nebyla činnost bez obtíží. K činnosti
chyběly především finance na nájem hřiště, na vybavení hráčů atd. A tak nezbylo, než aby členové sbírali potřebné peníze mezi sebou (v roce 1932 vybrali 1.000 Kč, během14 dní upravili hřiště u nádraží a každý člen musel odpracovat 20 hodin). Hned v září 1932 byl sehrán tzv. vlajkový turnaj za účasti klubů z Křenovic, Hrušek a Kobeřic. Dopoledne v tento den probíhaly lehkoatletické závody, kterých se účastnili všichni členové SK. Byli to tehdy zřejmě všestranní sportovci, vzor i pro mnohé současné hráče, kterým, povětšinou chybí fyzická kondice. Pravidelné tréninky bývaly pouze v sobotu odpoledne.

V roce 1933 ve výboru pracovali další zasloužilí členové SK: Josef Tesař, Josef Hoňka, Kliment Svoboda, František Přerovský, v roce 1934 Štěpán Svoboda, Boh. Pospíšil, Cyril Klímek a hlavně František Chytil, který se stal mecenášem klubu a zároveň Tělovýchovné jednoty Sokol. Podporoval klub finančně a pomáhal tak překonat svízelné situace.

mužstvo v roce 1936

V roce 1935 byli ve výboru: Stanislav Haflant, Antonín Cenek, Arnošt Kraml, Josef Knapil, Alois Vítek, Josef Koutenský, od roku 1937 Karel Krudenc a Filip Honek, od roku 1939 Stanislav Straka, v roce 1940 přibyl Richard Florián a Jaroslav Šimoník, v roce 1941 Vladimír Chytil a Alois Lokaj. Schůze klubu bývaly v hostinci u Josefa Hoňky, který býval hospodářem. K významným úspěchům patří 1. místo na podzimním turnaji v Hodějicích v r. 1934.

Několikrát se také změnilo umístění hřiště. Od nádraží se stěhovalo k bývalému Jalovému mostku za Chytilův mlýn. Tam bylo také v roce 1937 sehráno slavné utkání s vídeňským klubem SV Laaerberg Wien. Hřiště u Jalového mostku však nevyhovovalo a znovu se stěhovalo k nádraží. Tam se hrávalo až do r. 1941. Když tehdejší říšský protektor vydal zákaz shromažďování, činnosti klubů a spolkových schůzí, musel oddíl SK Křižanovice nedobrovolně přerušit svoji činnost. Nejlepšími hráči v roce 1941 byli Richard Medek, Miroslav Cenek, Josef Šujan, Josef Cenek (125) a Jan Cenek (86). Škoda, že rozvíjející se činnost klubu, který mimo sportovní činnost vynikal i v pořádání tanečních zábav a divadelních představení, byla na tři válečné roky umlčena.

LÉTA čtyřicátá.

Přestože zákaz shromažďování trval až do osvobození, již na začátku roku 1944 došlo k obnovení činnosti oddílu, zprvu vlastně ilegálně. Začínalo se prakticky úplně znovu, bez ničeho. Pozemek s bývalým hřištěm u nádraží zakoupil v r. 1944 pan Zavadil z Heršpic a ten dal klubu výpověď. A tak bylo zbudováno nové hřiště u Litavy, kde se hraje dodnes.

rok 1942

Byly vybudovány dřevěné kabiny, hřiště částečně oploceno a zhotoveny lavičky pro diváky. Rozvoj nastal po osvobození v dubnu 1945. Výbor byl doplněn o nové členy a hodně omlazen. Ve výboru pracovali: Antonín Michálek, Josef Tesař, Vlastimil Dohnal, Václav Kratochvíl, Stanislav Pospíšil, Adolf Kočička, Bohumil Dvořák, Richard Medek, Jan Šujan, z mladých pak Slávek Kuchta, Mirek Florián a Jaroslav Cenek. Sbírka mezi členy v dubnu 1945 vynesla 2.000 Kč a posloužila na úpravu válkou poškozeného hřiště, potřebný materiál byl vrácen od těch, u nichž byl před válkou uložen. Už 15. července 1945 byl sehrán pohárový turnaj – memoriál Josefa Tihelky – za účasti Rašovic, Heršpic a Kobeřic.

V roce 1946 převzal vedení klubu nový výbor v čele s Adolfem Kočičkou. V tomto roce se začíná se zařazováním Sportovních klubů do Sjednocené tělovýchovné organizace. Nejinak tomu bylo i v naší obci. Kritický pro činnost oddílu kopané byl rok 1947. 5. dubna tragicky zahynul hráč Josef Šujan a 6. dubna vyhořely kabiny na hřišti. Rozpory a nejednota hráčů vedla k úplnému rozkladu. Oddíl odstoupil ze soutěže 2. třídy a byl dán do klidu.

Rokem 1947 skončila první etapa činnosti Sportovního klubu a oddílu kopané.

LÉTA padesátá.

Po sedmileté přestávce byla v roce 1954 obnovena činnost oddílu kopané, již jako oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol. Do výboru byli zvoleni: Antonín Kučera (předseda), Jaroslav Cenek, František Trávníček, František Cenek (190), Stanislav Setínek, Milan Rotrekl, Zdeněk Ognar, v roce 1956 přibyl Josef Uher, Stanislav Haflant, Ferdinand Cenek, Ladislav Honsa a Jiří Svoboda.

Už v sezóně 1954/55 se hrála u nás III. třída a oddíl skončil na pěkném 5. místě. Družstvo tehdy tvořili: Miroslav Cenek, František Cenek (190), Ferdinand Cenek, Jaroslav Zeman, Ladislav Kuba, Miloš Kučera, Mirek Florián, Alois Znebejánek, Jan Svoboda, Stanislav Straka, Jan Cenek (86), František Cenek (66), Jan Šujan, František Smejkal, Josef Kotolan, František Nováček, František Cenek (119), Stanislav Cenek (109), Jaroslav Cenek (71), Jan Svoboda a Oldřich Vykoupil. Ten půjčoval z STS Bučovice nákladní auto a vozil hráče k utkáním (za menší poplatek). Dopravu také zajišťoval Zdeněk Ognar s nákladním autem RN.

Pěkného úspěchu dosáhlo družstvo v sezóně 1955/56, zvítězilo ve III. třídě (nejlepší střelec Miroslav Cenek – 11 branek) a postoupilo do 2. třídy, kterou tehdy řídil KV ČSTV Brno. Ve skupině hrály S. Tuřany, Dukla Brno, S. Pozořice, S Horákov aj. Po roce oddíl z této 2. třídy vypadl (nejlepším střelcem byl Ferdinand Cenek – 25 branek).

V sezóně 1958/59 dochází k výměně hráčského kolektivu. Mužstvo tvořili hráči:Pavel Tiray, Oldřich Haška, Alois Honek, Jar. Šimoník, Zdeněk Střeštík, Alois Ragas, Miloš Havíř, Karel Ragas, Ivo Florián, Josef Cenek, Miroslav Kříž, Jan Florián, Jiří Svoboda, František Michálek, Jan Kukla, Jan Kříž, Josef Trávníček, Rostislav Valián, Jiří Straka, Vilém Tiray, Miroslav Medek, Karel Trávníček, Antonín Michálek, Miloslav Kočička, Vojtěch Střeštík, Jaroslav Florián aj.

Družstvo ve 3. třídě končí na 4. místě (nejlepším střelcem Miloš Kučera – 14 branek). V sezóně 1959/60 končí družstvo na 5. místě (nejlepším střelcem Oldřich Haška – 15 branek). Začíná se však projevovat citelný nedostatek hráčů.

V roce 1957 zakládá Jaroslav Cenek žákovské družstvo, které bylo ihned přihlášeno do soutěže.

LÉTA šedesátá.

Kritické období bylo v roce 1962, kdy mužstvo nemělo výběr hráčů (odchod na vojnu, přestěhování) a sestoupilo do 4. třídy. Po roce však spolu se Sokolem Kobeřice postoupil zpět do 3. třídy.

1960 turnaj v Kobeřicích

Naopak velmi dobře si družstvo vedlo v roce 1968. V rozhodujícím zápase o postup do 2. třídy doma s Bohdalicemi však jen remizovalo, a to k postupu nestačilo. Tato remíza stačila pouze na druhé místo. Další podzimní sezóna byla také výborná, mužstvo bylo první, ale po jaru skončilo až třetí. Zvrat přišel hned v následujícím roce, kdy sice mužstvo skončilo na 8. místě, ale vlivem reorganizace spadlo až do třídy čtvrté. Další dva roky se hrála 4. třída se zoufalou snahou o postup zpět do 3. třídy, která vždy o jeden bod unikla.

Trenéry v té době byli Ladislav Honsa (byl i členem výboru) a Jiří Svoboda.

rok 1965

Mužstvo tvořili: Alois Pospíšil, František Hanák, Ladislav Hanák, Jar. Šimoník, Jan Číhal, Boh. Kuchta, Mir. Hrazdílek, Jos. Krč, Jan Kotolan, Hynek Šujan, Jos. Smejkal, František Rybnikář, Jos. Florián, Lad. Honsa, Alois Přerovský, Boh. Boháček, Jos. Vrána, Petr Pospíšil, Jiří Kutiš, Ladislav Kuchta, Alois Kocman, Josef Straka, Josef Knapil, z Maref potom Zdeněk Šafařík, Mil. Šedivý, Pavel Hoňka, Antonín Hoňka, Bedřich Hoňka a Zdeněk Černý. Ze starších hráčů ještě aktivně hrávali: Ferd. Cenek, Frant. Cenek, Jiří Svoboda, Josef Cenek, Mil. Havíř, Miloš Knésl, Josef Pavlík, Jan Ragas, Karel Trávníček, Pavel a Vilém Tirayovi aj.

Nejlepší střelci:
Vilém Tiray (11 branek), Ferd. Cenek (6), Frant. Cenek (10), Vojta Střeštík (7), Jan Kotolan (5) a Frant. Rybnikář (17).

1967 oslava 40 let kopané

LÉTA sedmdesátá.

Velmi příznivě se projevovala péče o mládež, především o dorost. Dorostenci vyhráli v roce 1972 okresní přebor a postoupili do krajské soutěže (1. třída skupina C). Tam hráli po tři sezóny a vedli si celkem pěkně. V sezóně 1972/73 obsadili 2. místo, o rok později 4. místo a v sezóně 1974/75 10. místo. Velkou zásluhu na výsledcích dorostu měl jejich trenér Josef Pavlík (č.2). Bohužel v roce 1975 musel dorost pro finanční potíže krajskou soutěž opustit. Cestovné k zápasům do Loděnic, Blučiny, Rajhradu, Hustopeče, aj. bylo příliš nákladné. Od roku 1975 hrál dorost 2. třídu jako předzápas před 1. mužstvem.

dorostenci v krajském přeboru 1972

V úspěšném kádru dorostenců byli: Petr Šimoník, Karel Nováček, František Charvát, Petr Pavlík, Jar. Zeman, Libor Tichý, Pavel Honsa, Vlast. Svoboda, Fr. Kuchta, Rost. Cenek, František Trávníček, Jiří Medek, Zdeněk Šedivý, Stanislav Florián, František Nováček, František a Jan Cenkovi, Stanislav Šafařík, Stanislav Ranoš, Jiří Hanák, Oldřich Knésl a Vl. Valián.

A mužstvo v roce 1974

K podstatné změně dochází v roce 1972 ve složení výboru. Odchází Antonín Kučera (byl předsedou oddílu 18. let), František Trávníček aj. Novým předsedou byl zvolen František Cenek (190) a místopředsedou Jan Kučera ml. (č.1). Jednatelem zůstal Josef Kukla, pokladníkem byl zvolen Vilém Tiray, hospodářem Jaroslav Cenek, metodikem Josef Pavlík (č.2) a zdravotníkem Karel Ragas. Členy výboru dále tvořili Alois Kocman (č.211), Rostislav Cenek a Ladislav Honsa.

V roce 1973 se konečně podařilo našemu 1. mužstvu postoupit ze 4. třídy (společně se Sokolem Lovčičky). Zásluhou na postupu ze 4. třídy až do 2. třídy má bývalý trenér Bohuslav Boháček, který byl také členem výboru a členem sportovně-technické komise OFS ve Vyškově. Škoda, že se v roce 1975 z obce odstěhoval. Funkci trenéra 1. mužstva po něm převzal Alois Kocman a od roku 1977 Josef Pavlík (č.2). V tomto období mužstvo mužů tvořili: František Cenek, Jaroslav Honsa, Stanislav Šafařík, František Nováček, Oldřich Knésl, Vilém Tiray, Alois Přerovský, Josef Tesař, Jan Kotolan, Vladimír Valián, Vlast. Svoboda, Jaroslav Zeman, Petr Šimoník, Ladislav Kuchta, Josef Krč, Josef Knapil, Pavel Svoboda, Petr Pavlík, Libor Tichý, Pavel Honsa, František Charvát, Jiří Hanák, Miroslav Lokaj, Roman Zeman a Jan Šedivý z Maref.

Po roce 1977 řídil oddíl kopané výbor ve složení: Frant. Cenek (předseda), Josef Kukla (jednatel), Jar. Cenek (hospodář) a členy byli Josef Pavlík (č. 2), Jan Kučera ml., Lad. Honsa, Al. Kocman, Karel Ragas, Jar. Honsa a Jar. Haflant. Tři z nich zemřeli, z funkce předsedy odstoupil Frant. Cenek, a tak byl výbor obměněn. Předsedou se stal Jaroslav Cenek, jednatelem Josef Kukla, členy výboru Jar. Cenek ml., Rost. Cenek, Roman Zeman, Ol. Knesl, Jar. a Boh. Veselí a Jos. Florián ml.

1977 oslavy 50 let kopané

V roce 1977 se stal trenérem 1. mužstva Josef Pavlík, pod jehož vedením dosahovalo mužstvo velmi dobrých výsledků. Byl obětavým funkcionářem a fotbalovým nadšencem, který své zálibě obětoval své zdraví a nakonec i svůj život. Odešel do fotbalového nebe v pouhých 35 letech, po infarktu na hřišti v Ivanovicích na Hané. Sestavu hráčů 1. mužstva v tomto období tvořili: Frant. Kuchta, Petr Šimoník, Vilém Tiray, Frant. Nováček, Vlad. Valián, Mir. Lokaj, Vlast. Svoboda, Jan Šedivý, Ladislav, Jaroslav a Pavel Honsovi, Petr Pavlík, Stan. Šafařík, Jos. Vrána, Libor Tichý, Al. Přerovský, Jar. Cenek, Josef Tesař, Jos. Knapil, Ol. Knésl a Roman Zeman.

Z našeho kolektivu přestoupili v těchto letech: Petr Šimoník do Ždánic, Frant. Kuchta do Brna, Libor Tichý do Křenovic, Jar. Zeman do Kobeřic, Lad. Bartalos do Velešovic, Lad. Honsa do Bučovic, Petr Ragas do Hodějic aj.

Přišli: Mir. Lokaj z Rašovic, Pavel Honsa z Bučovic, Milan a Martin Poloučkovi ze Zbýšova u Brna, Jaroslav Rozehnal z Němčan, Petr Boháček ze Šlapanic aj.

LÉTA osmdesátá a devadesátá.

V letech 1980 – 1982 hrávalo v soutěžích 4. třídy ještě i B mužstvo, složené většinou ze starších hráčů. Svou činnost však pro malý zájem a špatné výsledky ukončilo v září 1982.

A mužstvo v roce 1980

V těchto letech ve výboru pracovali: Josef Kukla, Ladislav Honsa, František Michálek, Roman Zeman, Jaroslav a Rostislav Cenkovi, Josef Vrána (č.242), Jan Brožina, Stanislav Šafařík aj. Následně se pak stal předsedou Jaroslav Cenek ml. a ve výboru pracovali Josef Kukla, Josef Florián, Pavel Honsa, Pavel Cenek a Jan Kukla ml.

V tomto období utrpěla křižanovická kopaná citelnou ztrátu. Zemřel vyjímečný člověk, dlouholetý hospodář, řadu let předseda, kronikář a legenda oddílu pan Jaroslav Cenek st., který své kamarády zarmoutil 8. ledna 1996.

Ve funkcích trenérů se vystřídali: Jiří Kutiš, Ladislav Honsa, Vilém Tiray, Boh. Boháček, Rostislav Cenek a Milan Strachoň. Od roku 1995 Pavel Cenek a Miroslav Ševela. Uvést je třeba i příznivce, kteří oddílu zajišťovali činnost a obětavě vypomáhali jako Frant. Trávníček, Jar. Haflant, Vojtěch Vrána a Ladislav Cenek.

Velkou zásluhou oddílu byl v prosinci 1987 vybudován sportovní areál s kluzištěm za sokolovnou. Na realizaci se podíleli nejen sportovci, ale i další příznivci sportu. Při výstavbě bylo odpracováno téměř 2.000 brigádnických hodin. Materiál byl odkoupen a převezen z likvidovaného sportovního areálu v Brně na Úvoze. Původní škvárový povrch byl brzy nahrazen antukou, takže mimo kluziště v zimě byly upraveny také dva kurty na tenis a hřiště na volejbal.

Jednotlivá mužstva v těchto letech tvořili:

1. mužstvo:
Frant. Cenek (č. 120), Josef Florián, Jan Šedivý, Stan. Kroupa, Jiří Ševela, Ivan Florián, Pavel Cenek, Milan Polouček, Pavel Honsa, Radomír Šafařík, Miloš Cenek, Pavel Hoňka, Luděk a Jindřich Liberovi, Julius Šarközy, Jaromír Gec, Miloš Vrána, Jaroslav Honsa, Jaroslav Rozehnal, Jan Kukla, Zdeněk Klimčík, Martin Polouček, Jan Brožina, Josef Berčák, Vlastimil Badálek, Vratislav Olša, Radim Vrána, David a Marek Floriánovi, Miroslav Ševela, Milan Strachoň, Radek Tesařík, Lubor Plevák, Petr Šedý, Jiří Gottwald, Roman Šídlo, Emil Krpec, Aleš Přerovský, Mojmír Kříž, Jaroslav Honsa ml., Jaroslav a Miroslav Bambáskovi, Petr Krátký, M. Hráček a Karel Durda.

A mužstvo 1993

Dorost:
Radek Ondřík, Jiří Kohoutek, Jiří Gottwald, David Kos, Tomáš Veselý, Marek Svoboda, Milan a Rostislav Robešovi, Jan Knapil, Bohumil Veselý, Milan Partyka, Rost. Boušek, Kamil Šedivý, Pavel Olša, Jar. Frnka, Tomáš Vrána, Milan Nováček, Petr Kučera a Petr Šedý.

Žáci:
David Veselý, Radim Kohoutek, Zdeněk Zeman, Petr Zeman, Petr a Radek Pavlíkovi, Petr Němec, Petr Venera, Tomáš Homola, Tomáš Kuchta, Jaroslav a Jakub Šímovi, Stanislav Šafařík, Jiří Šafařík, Ladislav Charvát a Jiří Kouřil.

žáci 1993

Přestupy:
V posledních letech oddíl posílili Jaromír Gec, Milan Strachoň, Luboš Krátký, Karel Durda, Karel Venera a Frant. Červinka.

Se smutkem v srdci jsme se museli rozloučit roce 1997 s J.Strakou (č.203) a J.Cenkem (č.66), v roce 1998 s F. Cenkem (č.67 a v roce 1999 s J. Závodnyḿ (č. 121).

Přehled umístění mužstva v tomto období:

ročník 1. mužstvo  dorost žáci přípravka
soutěž umístění umístění umístění umístění
1986/87 OP 8. 5.
1987/88 II.tř. 9. 1. 4.
1988/89 OP 9. 3. 3.
1989/90 OP 6. 10. 2.
1990/91 OP 7. 8. 2. 2.
1991/92 OP 5. 11. 2. 3.
1992/93 OP 1. a postup 10. 1. 5.
1993/94 1.B 12. 8. 3. 4.
1994/95 1.B 13. a sestup 7. 4.
1995/96 OP 12. 6. 6.
1996/97 OP 10. 4. 2.
1997/98 OP 13. sestup
1998/99 3.tř. 1. a postup

 

LÉTA 2000 – 2010.

V roce 2003 došlo ke změnám ve výboru, kdy z funkce předsedy odstoupil J. Cenek, z funkce pokladníka J. Kukla, z výboru odstoupili i P. Honsa a J. Florián. Nově začal výbor pracovat ve složení: předseda – M. Polouček, jednatel – R. Vrána (od r. 2004 L. Cenek), pokladník – J. Kohoutek (od r. 2005 J. Kukla), členové – P. Cenek, O. Cenek (odstoupil v r. 2006), M. Ševela, R. Šafařík, P. Krátký (odstoupil v r. 2007), J. Vrána a D. Cenek.

Práce výboru byla podporována řadou nadšených příznivců jako například J. Florián, J. Krč, J. Haflant, J. Šimon, V. Vrána, P. Bodeček, M. Krč, J. Fojt, M. Kučerová, St. Michálek, P. Pavlíček, R. Zeman, R. Cenek, J. Jaborník, R. Florián, Z. Straka, R. Novotný, D. Novotná, J. Cenková, J. Ševelová, M. Ševelová, M. Rozehnalová, …..

V roce 2003 jsme započali s postupnou rekonstrukcí celého hřiště. Začalo se kácením topolů na straně železniční tratě a od mateřské školky. Odstranilo se záchytné pletivo za brankami. Nově byly zbudovány záchytné sítě za brankami, zábradlí kolem hřiště, nové střídačky, lavičky pro diváky na straně u trati, zpevněná komunikace kolem hřiště směrem na Marefy, přístupová komunikace k šatnám za bránou, oplocení ze dvou stran, nová výsadba celkem 30 stromů, vyrovnání největších dolin na hřišti, celková regenerace trávníku (pravidelné postřiky, hnojení, provzdušňování, kropení a sečení). Velkou pomocí byl nákup malotraktoru na sečení trávy, který klubu věnoval V. Valián.

2003 frézování pařezů

Na podzim roku 2003 se uskutečnily první schůzky s architekty. Nutno říci, že víceméně tajné, jelikož myšlenka nových šaten byla až příliš „revoluční“. Začalo se pracovat na architektonické studii, která měla být v budoucnu podkladem pro další plánovaná jednání či žádosti o podporu. Znovu se potvrdilo, že odvážnému štěstí přeje a začátkem roku 2005 byla naše snaha korunována potvrzením státní dotace ve výši 4 mil. korun. Urychleně se rozběhly nutné kroky k zahájení stavby. Ta byla započata v měsíci září 2005. Poměrně mírná zima dovolovala stavbařům z brněnské firmy VZ stav spol. s r.o. ve stavbě rychle pokračovat tak, že v dubnu 2006 byly nové šatny zkolaudovány.

ze stavby nových kabin

Samozřejmě se nedají v několika větách vystihnout všechny důležité milníky celého projektu, ale je nutné se zmínit o těch nejzásadnějších: Podpora zastupitelstva obce – schválením finančních prostředků na dokončení stavby. Celková hodnota díla je 7,6 mil. korun. Podpora starosty obce p. Lubomíra Cenka a místostarostky p. Marie Rozehnalové, kteří
mají největší podíl na získání dotace. V rámci úspor na stavbě jsme svépomocí prováděli veškeré vnitřní i venkovní malby a nátěry, zhotovili lavice na tribuně, dokončili terénní úpravy kolem šaten, zbudovali zpevněnou plochu pro venkovní posezení v prostoru před „starými“ šatnami, zhotovili odvodnění nejnižšího bodu hřiště, dokončili zábradlí na straně nových šaten, …..

A mužstvo 2007
přípravka vítěz OP 2007

 

 

 

 

 

 

Na dovybavení vnitřních prostor šaten a klubovny nábytkem však již v rozpočtu stavby ani v rozpočtu obce nezbyly žádné finanční prostředky. S využitím řady kontaktů, po mnoha jednáních se nám podařilo sehnat finanční prostředky ve výši 450 tis. korun. Poděkování patří především firmám: Pivovar Vyškov (250 tis. Kč), Milmar (120 tis. Kč), Stavby a projekty (25 tis. Kč), VZ stav (25 tis. Kč), Andrey (20 tis. Kč), L.A.S.O. (10 tis. Kč).

Poděkování patří samozřejmě všem těm, kteří byli ochotni udělat něco navíc ve svém volném čase a uskutečnit tak křižanovický fotbalový sen.

pohled na nové kabiny

V uplynulém desetiletí ve funkcích trenérů u jednotlivých družstev působili: muži: S. Šafařík, P. Barák, P. Cenek, M. Ševela, V. Olša, P. Krátký, L. Honsa. Od roku 2005 jsme do soutěží přihlásili i „B“ družstvo, které začalo trénovat pod
vedením R. Šafaříka a J. Berčáka. Nyní mužstvo vedou R. Šafařík a St. Šafařík. dorost: St. Šafařík, R. Šafařík, R. Vrána, P. Honsa. Bohužel z důvodu malého počtu hráčů v dorosteneckém věku jsme byli nuceni v roce 2005 družstvo odhlásit. žáci: R. Šafařík, P. Honsa, P. Krátký, M. Ševela, D. Cenek, J. Šarközy. přípravka: J. Vrána a V. Olša.
Družstvo přípravky (věk 6-11 let) bylo přihlášeno do soutěže v roce 2003. Je nutné se zmínit i o mužstvu „starších pánů“, kteří celkem pravidelně sehrávali přátelské zápasy většinou s týmy okolních vesnic

Přehled umístění A mužstva v tomto období:

ročník soutěž umístění
1999/00 OP 6.
2000/01 OP 13. a sestup
2001/02 3. tř, 2.
2002/03 3. tř. 3.
2003/04 3. tř. 2. a postup
2004/05 OP 10.
2005/06 OP 10.
2006/07 OP
2007/08 OP 12.
2008/09 OP 12.

 

Přestupy do Křižanovic: V. Šíra, K. Knesl, P. Řihák, R. Martínek, P. Čamlík, M. Sokola, L. Honsa.

Přestupy z Křižanovic: K. Venera, J. Maláč, V. Partyka, M. Bambásek, M. Veselý, B. Veselý, P. Šedý.

Toto období bylo velmi plodné i z pohledu dalších akcí. Zde je nutno vyzdvihnout nadšení a organizační schopnosti Milana Poloučka. Nikdo z účastníků jistě nezapomene na náročný výstup na Velký Kriváň v Malé Fatře, na túru
údolím Bílého potoka až na Praděd, na houbaření v Rudnianské Lehotě, na koupání v Chalmové či na několikadenní zájezd do Slovinska a Chorvatska v roce 1999. Tam jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v Ljubljani, který jsme nakonec vyhráli. Po vítězství jsme strávili několik dní u chorvatského moře. V následujících letech se v započaté turnajové tradici pokračovalo a organizace se přemísťovala od týmu k týmu. Postupně jsme hráli: v roce 2000 v Křižanovicích, v roce 2001 na Slovensku v Rudnianské Lehotě, v roce 2002 znovu v Ljubljani a v roce 2003 opět v Křižanovicích. Poté tradice skončila. Neskončila však již dlouholetá sportovní tradice s našimi přáteli z Rudnianské Lehoty, se kterými se vzájemně navštěvujeme od roku 1978 až doposud. S našimi žáky jsme několikrát navštívili Rudnianskou Lehotu, zámek v Bojnici, nebo termální koupaliště v Chalmové.

Nepotkávali nás bohužel pouze příjemné a krásné chvíle, ale i chvíle, kdy jsme se museli loučit s těmi, kteří v Křižanovicích v minulosti hrávali fotbal. V roce 2000 nás opustil J. Tesař (č.228), v roce 2001 J. Knapil (č.48), v roce 2002 P. Pavlík (č.111), v roce 2003 V. Přerovský (č.20), v roce 2004 F. Michálek (č. 208) a P. Cenek (č. 134). V roce 2005 odešel J. Haflant (č.236).

Léta 2010 – 2020

V tomto období pracuje výbor oddílu kopané Křižanovice v tomto složení: předseda – Milan Polouček, jednatel -Ladislav Cenek a pokladník – Jan Kukla. Jako členové výboru pracovali: Josef Florián, Radomír Šafařík, Jodsef Vrána, Danidel Cenek a Vratislav Olša. Ve výboru se postupně vystřídali Michal Krátký, Petr Krátký, Jan Brožina, Radim Vrána, Karel Ragas, Tomáš Ondráček, Tomáš Fürst a Tomáš Kocman. V roce 2016 byla svolána členská schůze, na které byl tajnou volbou přítomných členů zvolen výbor ve složení: Předseda – Michal Krátký, jednatel – Ladislav Cenek a pokladník – Tomáš Ondráček. Do výboru byli přijati členové: Karel Ragas, Josef Vrána, Vratislav Olša, Radim Vrána, Tomáš Fürst a Tomáš Kocman. Všem, kteří se podíleli a stále ještě podílí na zdárném chodu oddílu v tomto období, patří naše poděkování. Členská schůze dále schválila nový název oddílu v souladu s novým občanským zákoníkem na „FK Křižanovice spolek“ a dále schválila nové stanovy oddílu v souladu s touto novou právní normou ČR. Kulturní a sportovní akce Uplynulé desetiletí bylo velice bohaté na sportovní a kulturní akce, pořádané oddílem kopané. Cílem bylo obstarat finanční prostředky na zvelebení areálu hřiště a chod kubu. Postupně tak bylo možné navštívit koncerty skupin jako KERN, ARGEMA, EXIT, ŠKVOR, DOGA, TITANIK a mnoho dalších, mohli jsme si zazpívat s country kapelou POUTNÍCI a nezapomněli jsme i na naše dříve narozené příznivce a spoluobčany, pro které je připraven v červenci již čtvrtý koncert dechové kapely. V uplynulých třech letech jsme přivítaly soubory MORAVANKA, MISTŘÍŇANKA, LEGRŮTI, VRACOVJÁCI, cimbálovou muziku DUKÁT a v letošním roce 2017 nám zahráli BOJANÉ. Děkujeme Všem, kteří se podíleli na organizaci a pořadatelském zajištění těchto akcí. Za všechny je třeba zmínit obětavou práci Josefa a Zdeny Floriánových a Vratě Olše st. Uplynulé období bylo velice bohaté na sportovní akce, kterých jsme se účastnili, nebo je sami pořádali. V roce 2007 jsme uspořádali turnaj přípravek a naši nejmenší fotbalisté získali krásné 1. místo. Po tomto úspěchu si v témže roce zahráli prestižní utkání proti výběru maminek. Tady už ale nešlo o výsledek, ale o radost z fotbalu. Odměnou za dobré výsledky, jsme uspořádali pro naši přípravku zájezd do Beskyd. V roce 2008 se naši členové účastnili výletu na Roháče a do Tater. V roce 2009 nám přála zima. Za sokolovnou se naši členové podíleli na vzniku kluziště, kde také v rámci zimní přípravy, hráli hokej. V roce 2010, dne 2. června nás postihla povodeň. Voda zaplavila celý areál hřiště a napáchala škody i na kabinách. Následky povodně se díky práci členů a příznivců oddílu podařilo brzy odstranit. V tomto roce se náš oddíl kopané spolupodílel na uspořádání výletu na kolech do Sloupu. Rok 2013 jsme začali venkovním silvestrovským fotbálkem a znovu jsme uspořádali turnaj přípravek.

V roce 2014 jsme zavzpomínali na našeho kamaráda hráče a trenéra Pavla Cenka, a u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí jsme uspořádali pohárový turnaj mužů. Rok 2016 si naši členové zpestřili „zabijačkou“, a škvařením sádla v areálu hřiště. Akce tohoto typu tmelí kolektiv a provází je vždy dobrá nálada. Naše přípravka se zúčastnila halového turnaje ve Vyškově. Stará garda pak odehrála zápas proti výběru rozhodčích okresu Vyškov na umělé trávě ve Vyškově. V tomto utkání naši fotbalisté jasně vyhráli. Vrcholem tohoto roku pak byl zájezd do spřátelených Křižanovic u Chrudimi. Byl připraven autobus pro hráče a fanoušky našeho klubu. V Křižanovicích u Chrudimi se nám dostalo vřelého přivítání, ale hráči tamního oddílu naše A-mužstvo na hřišti nijak nešetřili. V přátelském utkání domácí vítězí jasně 10:4. Tato nová „družba“ mezi oddíly se slibně rozvíjí, a těšíme se na další setkání a napínavá utkání. V roce 2017 se naše přípravka zúčastnila turnaje v Dražovicích a v Němčicích nad Hanou. Mezi pravidelné každoroční akce oddílu patří vánoční turnaj v sálové kopané, otevřený pro členy i příznivce oddílu. A zakončená po sezoně.

Areál FKK Areál hřiště je vždy vizitkou klubu. Uplynulou dekádu je možné charakterizovat jako snahu oddílu kopané neustále zvelebovat areál a dostávat ho na vyšší úroveň. V rámci této snahy odpracovali členové oddílu a jeho příznivci nespočet brigád. Pozornost je věnována kvalitě trávníku ale i technickému vybavení celého areálu. V roce 2015 se nám podařilo postavit a zprovoznit umělé osvětlení na celou plochu hřiště. Oddíl kopané tímto děkuje všem, kteří se na této velké akci podíleli. Zvláštní dík patří panu Jiřímu Strakovi, který se výraznou měrou zasloužil o to, že světla na hřišti máme. V roce 2016, se povedla další velká věc. Instalovali jsme na hrací ploše zavlažovací systém. Výsledkem těchto akcí a spousty menších brigád zaměřených na údržbu a zvelebení areálu je to, že dnes máme pro naše hráče, fanoušky, a všechny návštěvníky jedno z nejlepších prostředí pro sport a kulturu na okrese Vyškov. I díky tomu bylo našemu oddílu svěřeno pořádání Finále okresního poháru ve fotbale v roce 2016.

A-mužstvo

Naše A-mužstvo se v uplynulých deseti letech drží v okresním přeboru. V roce 2012 však padá do III. Třídy v roce 2014 však znovu postupuje do okresního přeboru. Převážně však figuruje v dolních patrech tabulky. Za zmínku stojí sezona 2014-2015 kdy A-mužstvo sahá po postupu nestačí jen na suverénní Pačlavice a se ziskem 49 bodů končí sezonu na 2.místě. V sezoně 2016-2017 pak máme opět starosti se záchranou v okresním přeboru. Vinou dlouhodobých zranění a trestů klíčových hráčů, se nám nedaří stabilizovat tým a najít znovu herní pohodu, kterou jsme měli před třemi lety. Stále se snažíme vhodně doplnit tým a věříme, že se výsledky dostaví. Mnohé však záleží na přístupu samotných hráčů. Za A-mužstvo pod vedením trenérů Ladislava Honsy, Vratě Olše, Pepy Berčáka, Petra Krátkého a Honze Brožiny, v tomto období nastupovali tito hráči: T. Ondráček, P. Řihák, P. Szeliga, Z. Zeman, M. Cenek, J. Kouhoutek, P. Klimčík, R. Nováček, M. Sokola, V. Ondráček, P. Venera, M. Florián, P. Krátký, P. Kučera, M. Marek, V. Brožina, A. Navrátil, M. Honsa, D. Kos, M. Ragas, R. Šichtař, L. Bartovanec, J. Šimoník, P. Sigmund, T. Svoboda, M. Kloss, J. Furst, J. Raušer, J, Kroupa, M. Řičánek, L.Minks, P, Zeman, D. Svoboda, O. Koutný, J.Chalupa, T. Skokan, J. Maláč, J. Brožina, M. Polach, J.Bambásek, J. Kovařík, V. Partyka, M. Olša, L. Dočekal, K. Shkirich, Z Jež, R. Ondřík, L. Nečas, Y. Kuksik, K. Harper, T, Novotný, V. Židlík.

Přehled umístění  mužstev v tomto období:

ročník A mužstvo B mužstvo dorost
soutěž umístění soutěž umístění soutěž
2009/10 OP 10. 4. tř. 5.
2010/11 OP 10. 4. tř. 4.
2011/12 OP 13. a sestup 4. tř. 5. OP 12.
2012/13 3. tř. 2. 4. tř. 7. OP 8.
2013/14 3. tř. 1. a postup 4. tř. 4. OP 6.
2014/15 OP 2. 4. tř. 9. OP 5.
2015/16 OP 8. 4. tř. 4. OP 4.
2016/17 OP 13. 4. tř. 5. OP 3.
2017/18 OP 4. tř.
2018/19 OP 4. tř.

 

A mužstvo při postupu v roce 2014

B-mužstvo

Hraje v tomto období IV. třídu. Nastupují zde starší hráči doplnění talentovanými dorostenci a několika hráči A-týmu, kteří se zde rozehrávají nebo ladí formu. Utkání sice nemají kvalitu okresního přeboru, nepostrádají však náboj a nasazení. Je to příležitost zejména pro mladé hráče v dorosteneckém věku osahat si „dospělý“ fotbal, a pro ty starší držet se v kondici. Pod vedením trenérů Milana Poloučka, Martina Poloučka, Josefa Berčáka, Luboše Krátkého, Karla Ragasa, Radima Vrány a Josefa Vrány, nastupovali za B-mužstvo tito hráči: P. Venera, M. Řičánek, J. Bambásek, S. Kroupa, M. Ragas, J. Kouřil, R. Ondřík, J. Berčák, J. Kohoutek, P. Krátký, P. Kučera, J. Brožina, M. Florián, M. Polouček, J. Koukal, P. Čamlík, M. Polouček, J. Janeček, J. Šedivý, P. Zeman, J. Cenek, L. Krátký, D. Konečný, J. Korytář, D. Kos, T. Homola, L. Honsa, M. Bambásek, J. Malý, L. Bartovanec, S. Šafařík, M. Kloss, J. Šimoník, T. Přerovský, T. Jabůrek, P. Fink, T. Veselý, M. Horák, V. Partyka, V. Pavlík, M. Sokola, J. Maláč, L. Kukla, Z. Poč, L. Štěrba, M. Polach, P. Čuhel, R. Vrána, P. Čamlík, M, Olša, L. Dočekal, K. Harper, S. Rusňák, H. Rusňák, M. Krátký, V. Židlík a K. Ragas.

B mužstvo v roce 2014
žáci v roce 2014

 

 

 

 

 

 

Mládež

Práce s mladými hráči se stává pro klub prioritou č.1. V době, kdy mají mladí lidé mnohem více možností sportovního i jiného vyžití, než tomu bylo před patnácti dvaceti lety, je velice těžké přivést ty nejmenší k fotbalu, vychovat je a následně udržet až do dospělého věku. S nedostatkem mladých hráčů se potýkají i jiné kluby na okrese Vyškov, potažmo v celé republice. FK Křižanovice se daří dlouhodobě přihlašovat do soutěže tři mládežnická družstva. Dorost, mladší nebo starší žáky, a mladší nebo starší přípravku. Nejvážnější situace ohledně nedostatku hráčů je v kategorii dorostu, který jsme znovu přihlásili až v sezoně 2011-2012. O tom, že situace s hráči v této věkové kategorii, není na okrese Vyškov růžová, vypovídá i to, že od sezony 2015-2016 jsou do okresního přeboru dorostu přihlášena pouze čtyři mužstva. Abychom udržely tuto věkovou kategorii v Křižanovicích, spojili jsme se, pro toto období, s fotbalovým oddílem Slavkov u Brna a vytvořili společný dorostenecký tým. Tato spolupráce nese své ovoce. Daří se nám udržet mladé hráče u fotbalu, a někteří z nich jsou schopni nastoupit za muže v B-týmu. O málo lepší je situace v žácích a přípravce. Díky snaze vytvářet mladým hráčům stále lepší podmínky pro to, aby je fotbal bavil, lepší komunikaci s rodiči a zapálení našich členů vést a učit děti fotbal, se nám daří získávat pro fotbal stále více dětí i s okolních vesnic. V poslední době nám chodí pravidelně na tréninky okolo 20- ti dětí ve věku od 6- ti do 14- ti let. Za tuto trpělivou práci s naší mládeží patří poděkování všem trenérům a vedoucím mužstev, jmenovitě Lubovi Minksovi, Veronice Andrlové, Míšovi Olšovi, Honzovi Horáčkovi a Michalovi Krátkému st.